Základní informace

Základní informace

Tzv. kotlíkové dotace jsou dotačním programem určeným k výměně kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo či kotel na biomasu. Dotaci můžete použít na pořízení zdroje vytápění a jeho instalaci v rodinném domě, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest i zpracování dokumentace.

 
 
 

CO MŮŽETE VYUŽÍT?

Aktuálně probíhá 3. vlna dotací, v které můžete získat dotaci ve výši až 127 500 Kč (včetně bonusu ve výši 7 500 korun pro občany v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším). Kdo se rozhodne kombinovat kotlíkovou dotaci s žádostí o podporu v programu Nová zelená úsporám, může získat další bonus ve výši až 40 000 korun. Ve třetí vlně MŽP plánuje rozdělit 3,125 miliardy korun.

zakladni_informace_1.png

PROČ DOTACE?

Staré kotle na tuhá paliva jsou jednoznačně největším znečišťovatelem ovzduší v České republice. Kouř z nich ohrožuje zdraví naše, našich sousedů i našich dětí. Podle propočtů Ministerstva životního prostředí (MŽP) je neekologických kotlů v ČR asi 350 000. Po roce 2022 je nebude možné používat. Kdo zaváhá a dotace nevyužije, bude muset výměnu emisně nevyhovujícího kotle zaplatit ze svého. Do roku 2020 má MŽP, po dohodě s Evropskou unií, na kotlíkové dotace k dispozici 9 miliard korun.

zakladni_informace_2.png

MÁ VÝMĚNA KOTLE SMYSL?

Určitě ano. Provozování kotlů, které nesplňují parametry 3., 4. nebo 5. třídy bude za několik málo let zakázáno. Podle legislativy platí:

  • od 1. 1. 2014 zákaz prodeje kotlů 1. a 2. třídy (možný pouze doprodej zásob)
  • od 1. 1. 2018 zákaz prodeje kotlů 3. třídy (možný pouze doprodej zásob)
  • od 1. 9. 2022 zákaz provozu kotlů 1. a 2. třídy, k vytápění mohou být používány kotle splňující min. třídu 3.

Právě výměna kotlů 1. a 2. třídy je předmětem kotlíkových dotací.

zakladni_informace_3.png

KDO MŮŽE ŽÁDAT?

Výhradně fyzické osoby, nevztahuje se na OSVČ. Na výměnu jednoho zdroje tepla je možné zaregistrovat a podat pouze jednu žádost o dotaci. Vlastník více rodinných domů nebo bytových jednotek může podat žádost ke každému z nich.

zakladni_informace_4.png