Jak postupovat a co můžete získat

Jak postupovat a co můžete získat

Způsoby podání žádosti se kraj od kraje liší. Většina krajů umožňuje elektronické vyplnění žádosti. Při tomto nepodceňujte IT stránku. Může se například stát, že server bude přetížený nebo nebude fungovat webové rozhraní při odesílání registračního formuláře. Zkontrolujte, zda vaše žádost skutečně odešla! Doporučujeme žadatelům, aby se předem detailně seznámili s podmínkami podání žádosti ve svém kraji.

 
 
 

NA KOHO SE MŮŽETE OBRÁTIT?

Kotlíkové dotace pro občany administrují krajské úřady. V první řadě se proto informujte na svém krajském úřadě, jak správně při podání žádosti postupovat. Informace najdete buď na webových stránkách svého kraje, na vývěsce krajského úřadu, můžete je získat i telefonicky na speciální krajské telefonní lince nebo sledujte denní tisk. Pokud nechcete trávit studiem povinných postupů mnoho času a realizovat výměnu neekologického kolte vlastními silami, můžete rovněž využít nabídek na kompletní zajištění administrativy například od tradičních plynárenských společností.

co_ziskat_1.png

KOLIK MŮŽETE DOSTAT?

Výše podpory u jednotlivých zdrojů vytápění je následující:

  • plynový kondenzační kotel – 75 % ze způsobilých výdajů, max. 95 000 Kč
  • kotel na biomasu (ruční) – 80 % ze způsobilých výdajů, max. 100 000 Kč
  • kotel na biomasu (automatický) – 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120 000 Kč
  • tepelné čerpadlo – 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120 000 Kč

Žadatelům, kteří budou realizovat výměnu kotle v obci, která je zařazena do tzv. prioritního území, bude dotace navýšena o částku 7 500 Kč.

Seznam těchto obcí najdete zde.

co_ziskat_2.png

CO MŮŽETE ZAPLATIT Z DOTACE?

V rámci kotlíkové dotace je možné uplatnit náklady na:

  • výměnu zdroje tepla a s tím související stavební úpravy
  • novou otopnou soustavu nebo její úpravu
  • akumulační nádobu, kombinovaný bojler, zásobník TUV
  • zkoušky a testy související s uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání – revize komínu, kotle
  • projektovou dokumentaci (není podmínkou)
  • oživení plynové přípojky vč. propojení až k plynovému kotli
co_ziskat_3.png

DALŠÍ POMOC PŘI FINANCOVÁNÍ: KOTLÍKOVÉ PŮJČKY

Vzhledem k tomu, že kotlíkové dotace jsou úspěšným žadatelům o dotace propláceny zpětně, vytvořil stát program tzv. kotlíkových půjček určený pro nízkopříjmové skupiny obyvatel, pro které byly počáteční investice mnohdy překážkou. 

Jde o bezúročné půjčky poskytované v tzv. uhelných regionech, konkrétně v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji žadatelům o kotlíkové dotace. Ti pak mohou těmito prostředky financovat výměnu starých neekologických kotlů za nové a po připsání dotace půjčku jednoduše splatit.